Stort lyft för repeaternätet på Öland

Läs mera om våra repeatrar på Öland.
Borgholmsrepeaterns antenner. FOTO ur video av Göran SM7DMY.

Nu kan du obehindrat köra QSO över valfri repeater och nå hela Öland samt delar av Blekinge och Kalmar läns fastland. De problem vi tidigare haft med ”fallande länkar”, samt behov av att invänta diverse ”pling-och-plong”, är nu ett minne blott. Repeaternätet är även uppkopplat mot ”SvxLink” och där kan du få QSO med amatörer över andra länkade repeatrar i andra delar av landet.

Alla tre repeatrar är nu uppgraderade till SvxLink. Denna datorbaserade logik är betydligt mera stabil och ger samtidigt utökade möjligheter till nya spännande funktioner – samtidigt som man kan fortsätta att använda repeatrarna på samma sätt som tidigare. De nya funktionerna använder i många fall Internet, medan länkningen mellan de tre repeatrarna fortfarande är baserad på analog 70cm radio – dvs helt oberoende av fungerande mobilnät.

Repeatrarna öppnas – som tidigare – med 1750 Hz. Men nu går det även att öppna med DTMF stjärna (*) eller subton 79,7 Hz i minst en sekund (samma frekvens som SK7RFL). Tänk på att repeatern startar efter att du sänt startkommandot och släppt PTTn. De två andra länkade repeatrarna startar från och med ditt första sändningspass. Alla dessa toner filtreras bort innan ljudet sänds vidare ut. Observera att det inte krävs vare sig DTMF eller subton för att starta eller köra över våra repeatrar. Eventuell automatisk länkning mot andra repeatrar startar från sändningspass nr 2. Just nu länkas enbart lokalt till SM7GXQ. Möjligen kommer vi snart att prova länkning till SK7RFL.

Läs vidare:
Repeatrar som drivs av Ölands Radioamatörer
Fullständig beskrivning av kommandon mm

Det är fortsättningsvis absolut inget som hindrar, att ni som har utrustning av äldre datum kan använda repeatrarna även i framtiden. Däremot rekommenderar vi att ni som har möjlighet ställer era sändare i ”narrow” – men kan ni inte av olika skäl så är det heller inget stort problem. Det kommer inte att krävas vare sig subton eller DTMF för vardaglig trafik. Ni som saknar DTMF kan förstås även besvara anrop som kommer från länkade repeatrar. Det är inte vår avsikt att ”skrämma bort” användare av repeatrarna, eftersom detta då får helt motsatt effekt av den önskade – nämligen mera radioaktivitet.

SK7RN:s tre repeatrar
SK7RN består som bekant av tre repeatrar,  där Böda benämns ”north”,  Borgholm ”center” och Mörbylånga ”south”. Det ID (verbalt med kvinnlig röst) ni hör i början vid uppstart identifierar alltså den repeater som ni har inställd i er radio. Däremot finns det även i denna upplaga av logiken en liten finess, som gör att man kan höra vilken repeater som motstationen sänder över – en morsebokstav anger ”S”, ”N” och ”C” – men den egna repeatern får bara ett enkelt kort pip. Denna signalering ligger två oktaver över ”dutten”.

Samma stationer men ny mjukvara
Även om mjukvaran är helt ny, så är radiostationer och antenner exakt samma som tidigare. Dessa gränssättande faktorer påverkar förstås såväl räckvidd och ljudkvalitet – och det kan ingen programvara i världen råda bot på. Men vi vågar ändå påstå, att vi täcker hela Öland.

Länkad trafik — prata på som vanligt
Några ord om länkad trafik. Några av er har redan varit involverade i lite mera långväga QSOn via det nationella repeaternätet. Vanligen är det någon i SM2 eller SM3 som gör allmänt anrop via samtliga länkade repeatrar (fn ca 20 stycken!) och som då får svar från någon av SK7RNs repeatrar. Ni som hör detta behöver absolut inte vara rädda för att hoppa in och svara. Som sagt, det är bara att trycka PTT och prata som vanligt.

Talgrupper
Systemet är baserat på talgrupper, som annonseras verbalt. Som parentes kan nämnas, att detta heller är något helt nytt – sammankopplingen vid bulletinläsning är också en talgrupp. T ex så är talgrupp 240 rikstäckande. Vilka repeatrar som är online just nu och vilka talgrupper de lyssnar på, kan man få veta om man på nätet går in på den sk ”portalen” på följande adress: http://svxportal.sm2ampr.net/ . Övrig information om SK7RNs repeatrar, inklusive fullständig kommandolista, finns på www.granudden.info . Klicka vidare på Amatörradio->Repeatrar->SK7RN. Där får du också veta hur du själv kan aktivera en talgrupp för att komma vidare ut i landet. Slår du inga kommandon så är just nu QSOt helt lokalt. Det finns även en del andra lite ”roliga funktioner”, som du kan använda om du har tillgång till att sända DTMF.

Jag tror heller inte man kommer att vara orolig för, att extern trafik skall belägga repeaternätet på Öland så hårt – att vi själva inte får plats att köra lokala QSOn. I snitt så förekommer på länknätet 0-3 QSOn om dagen. Dessutom så finns en funktion för att, efter en stund på talgrupp 240 byta till en ”privat” talgrupp – funktionen kallas QSY och aktiveras med DTMF 92. Det räcker med att en av de samtalande parterna slår det kommandot.

”Deaktivering” för lokal trafik
Skulle man trots allt behöva ta över repeatrarna för lokal trafik (dvs om ingen lokal användare är involverad), så kan man slå kommandot 9. Då stängs länkningen tillfälligt ned (repeatern svarar med ”Deactivating”). Tänk också på att länkad talgrupp annars varar tills repeatrarna faller efter 30 sekunder. Vår egen lokala trafik är heller inte så stor, varför lite extra trafik säkerligen bara är välkommen. För den händelse vi själva under en längre tid skulle behöva repeatrarna för oss själva, så kommer det att finnas möjlighet för repeateransvariga att stänga av länkningen helt och hållet.

”Överkurs”
Mycket information! Mycket av det vi beskriver på olika webbsidor är dock av karaktären ”överkurs”. Men sammanfattningsvis så är det enkla beskedet, att repeatrarna kommer att kunna användas precis som tidigare. Frågor och synpunkter är också alltid välkomna. Var och en får använda systemen efter eget intresse och egen förmåga.

//Peter SM7GXQ