Halvårsrapport
för SK7RN, juli 2021

IC-705: Klubbens förstapris i  telegrafiaktiviteten SOCWA 2021.

Under mer än ett år har medlemmarna i Ölands Radioamatörer av kända skäl inte kunnat träffas personligen. Ändå vågar jag att påstå att vår aktivitet har varit, och är, tämligen hög. Efter årsskiftet har vi genomfört en avrostningskurs i telegrafi med gott resultat. Flera av deltagarna har börjat delta i SOCWA och flera av dem har gått in som medlemmar i Ölands Radioamatörer.  Det är vi mycket glada över. Antalet medlemmar i klubben är nu drygt 70.

Vid årsmötet som vi blev tvungna att hålla på nätet valdes Rolf SM7OHE till ny vice ordförande och Göran Lindqvist till ny kassör. Göran SM7DMY som också är ny i styrelsen har fått på sin lott att arbeta med marknadsföring och försäljning samt verka som medlemsansvarig. Annars tuffar vi på i de gamla hjulspåren. Se förteckningen över klubbfunktionärer under fliken Kontakta oss i huvudmenyn.

20 procents medlemsrabatt hos Limmared
Göran SM7DMY förhandlade fram en rabatt på 20 procent för ett köp hos Limmared Radio och Data AB. För våra gamla medlemmar gäller erbjudandet till den 31 augusti. För nya medlemmar är något slutdatum inte satt ännu. Information om rabatten finns på annan plats på denna hemsida, www.sk7rn.se.

Repeaternätet helt utbyggt
Vårt repeaternät för två meter FM är helt utbyggt och fungerar enastående. För att ha beredskap den dag kommunerna på Öland drabbas av ett stort el- och teleavbrott eller någon annan extraordinär störning köpte vi förra året in 15 kompletta radiostationer, ”radiolådor”. Nödradiostationerna kostade 5000 kronor per styck, totalt 75 000 kronor. Till vårt nödradionät har vi erhålligt ekonomniskt stöd på 40 000 kronor från Vårdstiftelsen i Borgholms kommun. Vi är glada att kunna konstatera att klubben är skuldfri, trots fjolårets stora inversteringar i repeaternär och radiostationer för nödnätet. Vi har också fonderat 2500 kronor för den årliga avsättningen för en eventuell framtida avveckling av radiomasten i Böda. Den avsättningen skulle ha gjorts förra året men då hade vi inte de ekonomiska möjligheterna. Därmed sagt att vår ekonomi är god.

 

 

Inventering och försäljning av radioprylar
Vi har inventerat och sorterat av radioutrustning som finns i klubbens förråd. Radioutrustningen har deltas upp i tre kategorier: Det som klubben kan använda i sin egen verksamhet, det som är användbart men som klubben inte själv behöver kommer att säljas. Den tredje högen kommer vi dessvärre att tvingas köra till återvinningen i Kalleguta. Våra förrådsutrymmen är redan överfyllda. Vid den kommande försäljningen kommer klubbens medlemmar att erbjudas första tjing.

Driftsättning av remotestation för kortvåg
På onsdag (21 juli) kommer Peter SM7GXQ och jag att jobba vid repeatersajten i Böda. Huvuduppgiften är att försöka driftsätta en remotestation för kortvåg SSB, men till det kommer också en del programmering och datafnuleri för Peter och en del antennarbete och liknande för mig. Vi törs inte lova något mer än att göra så bra ifrån oss som vi kan. Så snart det är klart kommer att meddela er alla. Vi hoppas att remotestationen ska göra det möjligt för de medlemmar som idag besväras av EMC-störningar på hemmaplan ska få bättre möjligheter att köra kortvåg. Programvaran är inte klar för att köra telegrafi ännu. Så fort tekniken är klar så ska vi implementera även det trafiksättet.

Internationella fyrhelgen — anmäl gärna att du vill vara med
Den 20 – 22 augusti genomförs Internationella Fyrhelgen. Ölands Radioamatörer har deltagit i den Internationella Fyrhelgen varje år sedan 2006, och vi räknar med att inte bryta den sviten. Vi har därför reserverat plats och anmält att SK7RN kommer att vara QRV från Ölands norra udde vid fyren Långe Erik. Nu är frågan hur många som vill vara med under fyrhelgen. Därför vill jag att alla som kan och vill vara med skickar mej ett mejl så snart som möjligt, helst senast söndag kväll denna veckan (25 juli). Formerna för vårt deltagande bestämmer vi när vi vet vilka och hur många som kan vara med. Jag kommer att befinna mig i norra Sverige det aktuella veckoslutet och kan därför inte medverka på hemmaplan. Jag kommer att resa norrut den 9 augusti.

Telegrafikurs och SOCWA
I september kommer Mats SM7BUA och jag att fortsätta med vår telegrafikurs. Ni har väl inte glömt att vi också har ett fint pris i SOCWA 2021? Det är en transceiver IC-705, som kommer att lottas ut bland socwadeltagare som klarat av att köra minst 50 förbindelser. Se SOCWA:s hemsida för mer information.

Ölandsringen på kortvåg, SSA-bulletinen och tvåmetersring på söndagarna
Veckodagar måndag till fredag kör vi SSB på kortvåg 3623 kHz. Vi brukar vara mellan mellan fem och tio deltagare som pratar väder, radio och löser problem. Alla som är intresserade är välkomna att ropa in.
På söndagarna läser Åke SM7NJD och jag SSA-bulletinen över SK7SSA som sänds via SK7RN:s tre repeatrar och SKK7RFL med anknutna 70 CM, Echolinnk och DMR. Sändningarna går även ut över en egen talgrupp på SvxLink. Vi når på det sättet stora delar av Sverige och brukar ha mellan 30 och drygt 40 incheckare från Västkusten och långt upp i Norrland, ibland även från Norge. I sommar, när det bara kommer två sommarbulletiner sänder vi tvåmetersringen på samma tid, söndagar klockan 09.00. En av våra stående programpunkter är då att Peter SM7GXQ går in med en uppskattad kortfattad repetition av sin repeaterskola. Lyssna gärna och ropa in själv om du kan.

Ja, det var väl den mest aktuella informationen i dag. Trevlig sommar!

73 de
Erik
SM7DZV
(ordförande SK7RN)