Idag revs sista luftledningen för el i Böda

DSCN3077
Från arbetsplattformen på en traktor klipper Ingemar Hagman och hans son Daniel med den sista luftkabeln i Böda.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

Idag avslutades EON:s arbeten att gräva ned luftledningarna för lågspänningsel i Böda och Fagerumsområdena på norra Öland. Hagmans Grävmaskiner i Tvärskog har varit i gång sedan början av sommaren, först med anläggning av det nya jordkabelbaserade distributionsnätet och därefter med rivningen av lågspänningsnätet.

DSCN3080
Ingemar och Daniel Hagman rensar en av de sista kabelresterna. 
FOTO © Erik SM7DZV

Det är cirka 1,7 mil luftledningar som nu ersatts med jordkabel. Syftet är att minska risken för strömavbrott genom att göra elnätet mindre känsligt för oväder.

När högspänningsledningen mellan Fagerum och Norrböda rivs inom kort är alla luftledningar i området borta. Ett liknande arbete pågår norr om Löttorp, i området kring Dödevi.