Repeaterstatus — SK5BN

Trafik över SvxLink-reflektorn — just nu!

SK5BN

Observera!
Rutan till vänster kommer från SvxPortalen, som drivs privat av SA2BLV.
Funktionen ”senast hörd” kan följa en repeater och visa vilken talgrupp den just nu ligger på. I rutan visas också vilken repeater som just nu talar på den talgruppen.
I den fullständiga trafikloggen (längst ned på denna sida) visas även historik över vilka repeatrar som varit aktiva på talgruppen. SvxLink kan däremot inte visa vilken enskild amatör som talat över en analog repeater.

Telemetri

SK5BN-70  —  Östra Eneby
Parameter Källa Värde + / – Tid Alarm DTMF
Temperatur CPU °C 5***
Temperatur Radio °C 6*0
GPIO Fläkt 7*0
Kommandon

Du kan även efterfråga status över radio, med DTMF-kommandon, över respektive repeater.

*    Ger ID och säger i förekommande fall om något är "not OK".
**   Säger dessutom värdena på de givare som ligger utanför gränsvärdena.
***  Säger värden på samtliga givare.

Specifik information kan fås med nedanstående kommandon.

5***  CPU-temperatur oavsett status.
6*0   Temperatur vid radions kylfläns.
7*0   Fläktens status (av/på)

Senast hörd på SvxLink (från SvxPortalen)


Trafik från DMR och EchoLink visas endast om en talgrupp på SvxLink samtidigt är aktiv. Använd i stället Mottagarlistor för detta.