SSA årsmöte 2024

Oooops!

Det går att hitta den här nästan blanka sidan, och det är inget fel alls.

När du pekar på en flik i vår huvudmeny där det finns flera underval visas en undermeny där du kan göra olika val.

Gör så här för att välja:
Peka på ditt val i huvudmenyn.
Finns det en undermeny så visas den.
Peka då på det något av valen i undermenyn
Klicka!

Voilà!  C’est tout!


Print pagePDF pageEmail page