Fortsatt framåt för öländska varianten
av amatörradio som viktig samhällsresurs

Björn Demant SM7HDZ och Tommy Abrahamsson SM7VVY konstaterar belåtet att den nya repeatern i Mörbylånga går bättre än deras mest optimistiska kalkyler.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

Radioamatörer har, så länge hobbyn har funnits, alltid varit beredda att ställa sig själva och sin utrustning till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer. Ölands radioamatörer har sedan mer än två år arbetat för att ha beredskap  ifall det oväntat otänkbara skulle inträffa.

Det för vårt samhälle mest akuta i den vägen kan antas vara ett stort strömavbrott, som också släcker telefonnät och internet. För Ölands del skulle situationen också bli ytterst prekär om Ölandsbron skulle skadas så att den inte blev framkomlig.

Det radioklubben gjort är att systematiskt bygga ut sitt repeaternät på tvåmetersbandet och samarbeta med krisledningarna för de två kommunerna på Öland. Klubben står nu inför det sista steget för att färdigställa repeaternätet – att länka samman repeatrarna.

Fortsätt läsa Fortsatt framåt för öländska varianten
av amatörradio som viktig samhällsresurs


Print pagePDF pageEmail page

Samåkning till Eskilstuna

Samåkning till Eskilstuna
Åke åker tillsammans med Tommy i Algutsrum till radioloppisen i Eskilstuna, och har plats i bilen för fler medåkande.

Avresa på fredag den 31 mars, på förmiddagen, via Norrköping, Katrineholm och till Eskilstuna.Vi har bokat var sin säng hos STF Vilsta sporthotell. På lördag den 1 april är vi på Radioloppisen hos Eskilstuna Radioamatörer. Hemresa på lördagseftermiddagen den 1 april, via Nyköping och E22 hem.

Mer info
Mera information på http://www.sk5lw.com/esa/index.php/ssainfo
Hör av er till Åke SM7NJD på tel. 0705-485012 eller e-post sm7njd@telia.com


Print pagePDF pageEmail page

Använder du ditt e-postkonto
hos Ölands Radioamatörer (@sk7rn.se)?

Vi har ett antal medlemmar som har e-postadresser via vår domän sk7rn.se. En del av dessa konton ser inte ut att användas, och dessa skulle vi helst ta bort.

Använder du ditt e-postkonto @ sk7rn.se?
Frågan är därför: Använder du ditt e-postkonto hos Ölands Radioamatörer,  (den epostadress som slutar med @sk7rn.se)?

Skicka ditt svar till info@sk7rn.se. Hör vi inget före första maj kommer kontot att raderas.

73 de
Erik SM7DZV


Print pagePDF pageEmail page

Idag revs sista luftledningen för el i Böda

DSCN3077
Från arbetsplattformen på en traktor klipper Ingemar Hagman och hans son Daniel med den sista luftkabeln i Böda.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

Idag avslutades EON:s arbeten att gräva ned luftledningarna för lågspänningsel i Böda och Fagerumsområdena på norra Öland. Hagmans Grävmaskiner i Tvärskog har varit i gång sedan början av sommaren, först med anläggning av det nya jordkabelbaserade distributionsnätet och därefter med rivningen av lågspänningsnätet.

DSCN3080
Ingemar och Daniel Hagman rensar en av de sista kabelresterna. 
FOTO © Erik SM7DZV

Det är cirka 1,7 mil luftledningar som nu ersatts med jordkabel. Syftet är att minska risken för strömavbrott genom att göra elnätet mindre känsligt för oväder.

När högspänningsledningen mellan Fagerum och Norrböda rivs inom kort är alla luftledningar i området borta. Ett liknande arbete pågår norr om Löttorp, i området kring Dödevi.

 


Print pagePDF pageEmail page

Hjälp oss göra Öland tryggare!

Livsfarlig ledning
FOTO © Erik SM7DZV

Har du tänkt på vad som händer, när strömmen går?

— Om strömmen går och det blir ett allvarligt långvarigt elavbrott, då försvinner telenäten och internet på några få timmar. Då blir Öland isolerat från omvärlden.

Då blir det svårt för kommunledningarna att hålla koll och veta vad som händer. Därför har både Borgholms och Mörbylånga kommuner tecknat avtal med Ölands Radioamatörer som under flera års tid har byggt upp ett nät av relästationer som nu täcker nu hela ön.

Avtal med kommunerna om samband vid kris
Inträffar ett långvarigt el- och teleavbrott på ön kommer Ölands Radioamatörer att bistå kommunernas krisledningar med ett  nödnät på radio, så att kommunerna kan nå ut med sin information. Radionätet blir också viktigt för att krisledningarna ska få in uppgifter om hur situationen är på olika platser.

Kräver kunskap, resurser och personal
Att bygga upp och driva ett radionät som ska fungera när allt annat stannar kräver både kunskap, resurser och personal. Vi har kunskapen och vi har personalen som kan betjäna radiostationerna. Under 2016 satsade Ölands amatörradioklubb cirka 18 000 kronor på underhåll och utbyggnad av radionätet. Den enda säkra inkomst klubben har är medlemsavgifterna. Vi försöker på alla sätt ta vårt ansvar för att göra Öland tryggare, men våra ekonomiska resurser räcker inte till.

Vi har bland annat försett våra tre radiostationsplatser med reservkraft. Relästationernas sändare och mottagare fungerar även när strömmen går. Den svaga länken är att vi behöver kunna ladda våra batterier efter några dygn. För det behövs motordrivna elverk, och den installationen går till cirka 5000 kronor på var och en av de tre platserna. Till det har vi idag inga resurser. Det finns ytterligare behov som behöver lösas på längre sikt. Det är därför vi hopas att Ölands näringsliv ska hjälpa till för att göra Öland tryggare och säkrare.

… Välkommen att även du värna om Ölands trygghet!

Bankgiro 413-4797, märk talongen ”Nödsamband Öland”
Hjälp oss att göra Öland tryggare? Vi tar tacksamt emot Ditt stöd. Sätt in ett valfritt belopp på vårt bankgirokonto 413- 4797 (Ölands Radioamatörer). Märk talongen ”Nödsamband Öland”.
Ditt bidrag går oavkortat  till vårt radionät för krissamband.

Mer Information
Vill du ha mer information går det bra att mejla till info@sk7rn.se. Det går också bra att ringa till Erik Nyberg 0705 52 45 53 eller Enar Nilsson 0706 06 90 06


Print pagePDF pageEmail page

Galapetter i Stockholm:
— Öland en kommun?

Galapetter Kommunalråden på stockholmsbesök 2017-01-19
Mörbylångas kommunalråd Henrik Yngvesson,  Borgholms kommunalråd Ilko Corcovic samt Ölandsklubbens ordförande Rolf Attoff.
FOTO  © Göran Uvner  SM0DMY.

I förrgår kväll, läs 19 januari, besökte de två öländska kommunalråden Ölandsklubbens vattenhål på krogen Öländskans Spis i Stockholm. Kommunalråden berättade om tankarna på  en eventuell sammanslagning av kommunerna.

Både Mörbylånga och Borgholms kommuner har för övrigt tecknat avtal med Ölands radioamatörer om radiosamband  i händelse av  långvariga el- och teleavbroitt.  (Se artikel i Ölandsbladet.)

/DZV

 


Print pagePDF pageEmail page

Kan du delta i Ölands nödradionät?

Ölands Radioamatörer har nu avtal med både Borgholms och Mörbylånga kommuner om att bistå med nödsamband i händelse av ett långt el- och teleavbrott. Sambandet kommer att ske över våra tre repeatrar på 145 MHz  i Böda, Borgholm och Mörbylånga. Repeatrarna kommer att länkas samman med ett 70-centimeternät. När man startar en av repeatrarna kommer alla tre att gå igång.

Vi kommer att behöva radiostationer och -operatörer/signalister  vid kommunkanslierna i Borgholm och Mörbylånga. Vi kommer också att behöva personal och utrustning för att upprätta förbindelser från minst cirka tre  stationsplatser utanför kommunkanslierna.

Vi vet att Mörbylånga kommun kommer att genomför en krishanteringsövnng till våren. Vi kommer då att delta och få visa att vi och vår utrustning håller måttet. De personer som kommer att engageras i nödradionätet kommer att dessförinnan få den träning och utbildning som behövs.

Styrelsen behöver svar få nedanstående frågor: (Klicka på rubriken för att läsa mer…)

Fortsätt läsa Kan du delta i Ölands nödradionät?


Print pagePDF pageEmail page

Medlemsavgift 2017

År 2016 är slut. För dem som inte redan betalat är det hög tid för medlemsavgift för 2017. Medlemsavgifterna är klubbens enda säkra inkomst.

Medlemsavgiften är 200 kronor. En fjärdedel av avgiften används för gruppolycksfallsförsäkring ifall någon skulle skadas på väg till/från eller under några av klubbens aktiviteter.

Var vänlig betala snarast möjligt.

Ölands Radioamatörer
Bankgiro 413-4797

Kom ihåg att ange anropssignal eller namn på betalningen.  Ni som redan betalat ska naturligtvis lämna den här påminnelsen utan avseende.


Print pagePDF pageEmail page