Mötesplan

Mötesplan 2019 – 2020

OBS: Datum för arbetsdagar tillkommer. Kallelse med kort varsel via telefon och epost
Klubbens hemsida:
www.sk7rn.se
plats för möten när inget annat anges: IOGT/NTO-lokalen Borgholm

Notera: Öppet styrelsemöte betyder, som alla vet, att alla  är välkomna
att närvara och aktivt delta i mötet.

2019:

2 mars                    SK7RN Årsmöte. Plats: IOGT/NTO-lokalen,
Östra Kyrkogatan 5, Borgholm
klockan 10.00.
Årsmötesförhandlingar, lunch, eftermiddagsprogram.

30 mars                   Radiomässa i Eskilstuna.
Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,
Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

11 april                   Öppet styrelsemöte SK7RN
Bland annat frågor kring SK7RN krisradionät.
Ansvarig samordnare Erik SM7DZV

11 maj                     Auktion i Växjö
Läs om auktionen. Se vad som säljs: http://www.sk7hw.org/
Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,
Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

17 maj                    SK7RN – Traditionellt vårmöte i Böda.
Repeaterbesök, grillning mm.
Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV
OBSERVERA:
Välkomna — men förhandsanmälan absolut nödvändig!

 15 juni                    D7-möte, Algutsrum.
SSA medlemsmöte, demonstration AMPRnet, auktion, mm.
Ansvarig samordnare:

30 juni                     Alexandersondagen, Grimeton.
Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,
Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

 17 – 18 aug             Internationella fyrhelgen. http://illw.net/.
SK7RN kör från Långe Erik, Ölands Norra udde, SE-0011.

                               Ansvarig samordnare Erik SM7DZV och Kristina

31 augusti                Tångahed, Fieldday Väst
Vårgårda.
Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,
Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

5 sept                      Öppet styrelsemöte SK7RN
Ansvarig samordnare Erik SM7DZV

25 – 29 sept             Ölands Skördefest:

28 sept                    Försvarsdag Stora Rör
Mottagning radiotrafik från flygplan och överföring till högtalarsystemet för publiken. Eventuellt: Demonstration av SK7RN nödtrafiknät?
Ansvarig samordnare: Åke SM7NJD

27 och 28 sept            Erik upprättar kortvåg vid Bödasågens Allhandel.  

19 – 20 okt               Jota, Färjestadens Scoutgård
Ansvarig samordnare Rolf SA7BMX, Mikael SA7MIE och ÅkeSM7NJD.

23 november           Radiolördag. Öppet styrelsemöte
Eventuellt avslutning med mat.

2020

16 januari            Öppet styrelsemöte SK7RN
Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV

20 februari          Öppet styrelsemöte SK7RN
Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV

7 mars                  SK7RN Årsmöte 2020

 

Gå till Amatörradionyheternas Agenda för att få tips på fler  amatörradioaktiviteter i landet.


Print pagePDF pageEmail page