Kontaktuppgifter

Ölands Radioamatörer:

Postadress:
Ölands Radioamatörer, c/o Nyberg
Byrumsvägen 515 Böda, 387 73 Löttorp

Telefon: 0485 22 447, 0705 52 45 53

E-post: Info@sk7rn.se

Betalningar till Ölands Radioamatörer:
Bankgiro
: 413 – 4797
Swish: 123 232 48 61

Styrelse 2017/2018:
Ordförande: Erik, SM7DZV
Vice ordförande: Åke, SM7NJD,  (informationsansvarig, redaktör)
Sekreterare: Åke, SM7NJD
Kassör: Kenneth, SM7CJQ
Ledamot: Jonas, SM7UHX
Ledamot: Olle, SM7VPF
Ledamot: Arne  SM7CIL (teknikansvarig kortvåg)
Ledamot: (SA7NRG) Göran Lindqvist
Ledamot:  Tommy SM7VVY,  (teknikansvarig VHF, UHF)

Ersättare
Enar SM7MQE
Leif, SM7WSS
Sven SM7ESK
Örjan SM7YTH

Revisorer:
Rolf, SA7BMX,
Tommy, SM7WVG

Valberedning:
Kristina Österberg, sammankallande,
(En ledamot i valberedningen har gått S.K. under 2017.)

QSL-mottagare:
Arne, SM7CIL


Print pagePDF pageEmail page