Kategoriarkiv: Nytt

Björn SM7HDZ
Silent Key

Björn SM7HDZ vid Norra Udden
Björn Demant SM7HDZ
1 sept 1936 – 7 maj 2017

Jag har den smärtsamma plikten att meddela att Björn har lämnat oss efter några få dagars sjukdom. Björn skulle ha fyllt 81 år i september.

Björn har under flera år ingått i klubbens teknikgrupp med speciellt fokus på repeatrar och repeaternät. Björn var aktiv in i det sista och deltog engagerat när Mörbylångarepeatern driftsattes för mindre än en månad sedan.

Björn kommer att ihågkommas för sin bredvillighet att aldrig dra sig undan när arbete och tekniskt kunnande behövdes, för hans subtila humor samt hans oförtröttliga försök att lära ölänningar och oss andra att  förstå det språk som talas av infödda stockholmare.

Björn var mycket aktiv i föreningen för Böda Skogsjärnväg. En gång fick han frågan om han var mest järnvägare eller mest radioamatör.  Han erkände då att  det var järnvägen som låg honom närmast hjärtat, det som tystnade i den grå morgonens gryning den 7 maj 2017.

Närmast sörjande familjemedlemmar är sonen Mikael med familj.

Förlusten av Björn fyller oss alla med tomhet och påminnelse om vår gränslösa maktlöshet.

Böda den 9 maj 2017
Erik Nyberg SM7DZV
ordförande för Ölands Radioamatörer

 

Begravning kommer att ske fredagen den 19 maj klockan 13.00 i Högby Kyrka.


Print pagePDF pageEmail page

Allt vi satsat på repeatrarna
är brända pengar och meningslöst arbete
om du inte svarar när du hör ett anrop!

— Av Erik SM7DZV —

Om ingen lyssnar, eller eller inte ”orkar” eller inte ”känner för” att svara, på anrop över någon av våra repeatrar — då kommer  fler och fler att anse det meningslöst att försöka öppna eller anropa.  Då dör repeatrarna.

Det som behövs är att vi, när det är möjligt,  har en radiostation igång som skannar den eller de repeatrar vi har inom räckhåll.

Kommer det ett anrop   — så svara.

Gemensamt ansvar
Här har klubbens alla medlemmar, inom repeatrarnas räckvidd, ett ansvar.  Vi har beslutat gemensamt om att bygga ut repeatrarna. Ingen har reserverat sig mot besluten. Därför har vi alla ett gemensamt ansvar.  Vi är idag väldigt få, som systematiskt försöker passa repeatrarna och svara på anrop. Här krävs det skärpning.

Om inte du råkar tillhöra dem som inte orkar ta mikrofonen och trycka till på PTT-n när du hör ett anrop så ska du inte tro att någon annan orkar heller.

Brända pengar?
Om ingen svarar dör repeatrarna. Då har allt arbete varit förgäves och alla  tusentals kronor som vi plöjt ned i repeaternätet varit brända pengar.

Läs mer om utbyggnaden
Som ni alla vet har Ölands Radioamatörer tre repeaterar i drift på två metersbandet: I Böda, Borgholm och Mörbylånga. Utbyggnaden, som fortfarande pågår, finns beskriven i en egen artikel på denna sida.

 


Print pagePDF pageEmail page

Fortsatt framåt för öländska varianten
av amatörradio som viktig samhällsresurs

Björn Demant SM7HDZ och Tommy Abrahamsson SM7VVY konstaterar belåtet att den nya repeatern i Mörbylånga går bättre än deras mest optimistiska kalkyler.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

Radioamatörer har, så länge hobbyn har funnits, alltid varit beredda att ställa sig själva och sin utrustning till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer. Ölands radioamatörer har sedan mer än två år arbetat för att ha beredskap  ifall det oväntat otänkbara skulle inträffa.

Det för vårt samhälle mest akuta i den vägen kan antas vara ett stort strömavbrott, som också släcker telefonnät och internet. För Ölands del skulle situationen också bli ytterst prekär om Ölandsbron skulle skadas så att den inte blev framkomlig.

Det radioklubben gjort är att systematiskt bygga ut sitt repeaternät på tvåmetersbandet och samarbeta med krisledningarna för de två kommunerna på Öland. Klubben står nu inför det sista steget för att färdigställa repeaternätet – att länka samman repeatrarna.

Fortsätt läsa Fortsatt framåt för öländska varianten
av amatörradio som viktig samhällsresurs


Print pagePDF pageEmail page

Samåkning till Eskilstuna

Samåkning till Eskilstuna
Åke åker tillsammans med Tommy i Algutsrum till radioloppisen i Eskilstuna, och har plats i bilen för fler medåkande.

Avresa på fredag den 31 mars, på förmiddagen, via Norrköping, Katrineholm och till Eskilstuna.Vi har bokat var sin säng hos STF Vilsta sporthotell. På lördag den 1 april är vi på Radioloppisen hos Eskilstuna Radioamatörer. Hemresa på lördagseftermiddagen den 1 april, via Nyköping och E22 hem.

Mer info
Mera information på http://www.sk5lw.com/esa/index.php/ssainfo
Hör av er till Åke SM7NJD på tel. 0705-485012 eller e-post sm7njd@telia.com


Print pagePDF pageEmail page

Använder du ditt e-postkonto
hos Ölands Radioamatörer (@sk7rn.se)?

Vi har ett antal medlemmar som har e-postadresser via vår domän sk7rn.se. En del av dessa konton ser inte ut att användas, och dessa skulle vi helst ta bort.

Använder du ditt e-postkonto @ sk7rn.se?
Frågan är därför: Använder du ditt e-postkonto hos Ölands Radioamatörer,  (den epostadress som slutar med @sk7rn.se)?

Skicka ditt svar till info@sk7rn.se. Hör vi inget före första maj kommer kontot att raderas.

73 de
Erik SM7DZV


Print pagePDF pageEmail page

Idag revs sista luftledningen för el i Böda

DSCN3077
Från arbetsplattformen på en traktor klipper Ingemar Hagman och hans son Daniel med den sista luftkabeln i Böda.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

Idag avslutades EON:s arbeten att gräva ned luftledningarna för lågspänningsel i Böda och Fagerumsområdena på norra Öland. Hagmans Grävmaskiner i Tvärskog har varit i gång sedan början av sommaren, först med anläggning av det nya jordkabelbaserade distributionsnätet och därefter med rivningen av lågspänningsnätet.

DSCN3080
Ingemar och Daniel Hagman rensar en av de sista kabelresterna. 
FOTO © Erik SM7DZV

Det är cirka 1,7 mil luftledningar som nu ersatts med jordkabel. Syftet är att minska risken för strömavbrott genom att göra elnätet mindre känsligt för oväder.

När högspänningsledningen mellan Fagerum och Norrböda rivs inom kort är alla luftledningar i området borta. Ett liknande arbete pågår norr om Löttorp, i området kring Dödevi.

 


Print pagePDF pageEmail page

Hjälp oss göra Öland tryggare!

Livsfarlig ledning
FOTO © Erik SM7DZV

Har du tänkt på vad som händer, när strömmen går?

— Om strömmen går och det blir ett allvarligt långvarigt elavbrott, då försvinner telenäten och internet på några få timmar. Då blir Öland isolerat från omvärlden.

Då blir det svårt för kommunledningarna att hålla koll och veta vad som händer. Därför har både Borgholms och Mörbylånga kommuner tecknat avtal med Ölands Radioamatörer som under flera års tid har byggt upp ett nät av relästationer som nu täcker nu hela ön.

Avtal med kommunerna om samband vid kris
Inträffar ett långvarigt el- och teleavbrott på ön kommer Ölands Radioamatörer att bistå kommunernas krisledningar med ett  nödnät på radio, så att kommunerna kan nå ut med sin information. Radionätet blir också viktigt för att krisledningarna ska få in uppgifter om hur situationen är på olika platser.

Kräver kunskap, resurser och personal
Att bygga upp och driva ett radionät som ska fungera när allt annat stannar kräver både kunskap, resurser och personal. Vi har kunskapen och vi har personalen som kan betjäna radiostationerna. Under 2016 satsade Ölands amatörradioklubb cirka 18 000 kronor på underhåll och utbyggnad av radionätet. Den enda säkra inkomst klubben har är medlemsavgifterna. Vi försöker på alla sätt ta vårt ansvar för att göra Öland tryggare, men våra ekonomiska resurser räcker inte till.

Vi har bland annat försett våra tre radiostationsplatser med reservkraft. Relästationernas sändare och mottagare fungerar även när strömmen går. Den svaga länken är att vi behöver kunna ladda våra batterier efter några dygn. För det behövs motordrivna elverk, och den installationen går till cirka 5000 kronor på var och en av de tre platserna. Till det har vi idag inga resurser. Det finns ytterligare behov som behöver lösas på längre sikt. Det är därför vi hopas att Ölands näringsliv ska hjälpa till för att göra Öland tryggare och säkrare.

… Välkommen att även du värna om Ölands trygghet!

Bankgiro 413-4797, märk talongen ”Nödsamband Öland”
Hjälp oss att göra Öland tryggare? Vi tar tacksamt emot Ditt stöd. Sätt in ett valfritt belopp på vårt bankgirokonto 413- 4797 (Ölands Radioamatörer). Märk talongen ”Nödsamband Öland”.
Ditt bidrag går oavkortat  till vårt radionät för krissamband.

Mer Information
Vill du ha mer information går det bra att mejla till info@sk7rn.se. Det går också bra att ringa till Erik Nyberg 0705 52 45 53 eller Enar Nilsson 0706 06 90 06


Print pagePDF pageEmail page